رساله f22/f (1248)

جنس چدن – چدن همانند آهن خام است در گرمای 1150 تا 1300 درجه مانند یخ آب می شود، بی آنکه هنگام آب شدن خمیری گردد. جنس چدن سخت و ترد است و اگر فسفر آن زیاد باشد، شکننده هم می شود. چکش خواری آن خوب نیست، دبر زنگ می زند، در آتش پایدارتر از فولاد است. تکه چدنی را اگر زود سرد کنند می ترکد. هر متر آن، با بالا رفتن هر یک درجه گرما، 01/0م م دراز می شود. چدن باید دست کم دارای 2N/mm140 تاب کششی و 2N/mm270 تاب خمشی باشد. تاب کششی لوله های چدنی نباید از 2N/mm120 کمتر باشد.

جنس چدن، بستگی به جنس آهن خامی دارد که در ساختن آن مصرف شده، چگونگی سرد شدن و بستر چدن آبکی هم در جنس آن اثر دارد، اگر زود سرد شود، آن به شکل گرافیت درنمی آید و رنگ چدن سفید می گردد. هرگاه کند سرد شود: کربن آن به شکل گرافیت درمی آید و چدن خاکستری رنگ می گردد.

چدن جوری چدن – چدن را به گونه های زیر می سازند.

چدن سفید – سیلیسم آن کم است و کمی از کربن چدن به شکل گرافیت جدا گشته، از این رو رنگش روشن است. سطح شکسته آن ریزدانه و جنسش سخت می باشد به اندازه ای که قلم و سوهان به آن کارگر نیستند. چدن سفید هنگام بستن زیاد جمع می شود. در ساختن چیزهای کوچک مصرف می گردد که پس از ریختن، به آنها از نو گرما می دهند تا عمل آیند.

چدن خاکستری – سیلیسم آن زیادتر از چدن سفید است و بیشتر کربن آن به شکل گرافیت جدا گشته است، از این رو رنگش خاکستری می باشد. سطح شکسته آن درشت دانه و جنس آن شکننده است. از چدن سفید نرم تر می باشد. قلم و چکش به آن کارگرند. هنگام بستن کم جمع می شود. در ساختن درپوشهای چدنی برای کف خیابانها، لوله های چدنی، پنجره و شبکه چدنی، یراق چدنی بخاری و مانند اینها مصرف می شود.

چدن نیمه خاکستری – بخشی از کربن آن به شکل گرافیت جدا شده و رنگش تیره گشته است. جنس آن میان چدن سفید و چدن خاکستری می باشد.

چدن سخت – داریا رویه روشن و مغز خاکستری است. از این چدن، تکه های سخت چدنی ای که دیر ساییده شوند مانند متکای فبزی پل، می سازند. برای ساختن آن، چدن را می ریزند و روی آن را زود سرد می کنند، تا کربن پوسته روی آن به شکل گرافیت جدا نشود و مغز آن بکندی سرد گردد و کربنش به شکل گرافیت دراید، جوری که پوسته روی آن چدن سفید و مغز آن چدن خاکستری شود. برای ساختن چدن سخت، باید جنسی مصرف گردد که تاب کششی آن دست کم 2N/mm140 باشد.

چدن نرم یا چدن دم بریده – برای اینکه بشود تاب ضربه ای چدن را بالا برد و آن را چکش کایر کرد که ضربه آن را نشکند، تکه هیا چدن سفید و نیمه خاکستری را در گرد سنگ اکسید آهن 3O2Fe می خوابانند و به اندازه ای به آن گرما می دهند تا به رنگ سرخ آلبالویی درآید. بخش یاز کربن چدن سرخ می شود (با اکسیژن اکسید آهن ترکیب می شود). پس از آنکه چدن (دم دید) و بخشی از کربن سوخت، از تردی آن کاسته شده نرم می شود و می توان آن را چکش کاری کرد. نرم کردن چدن، نزدیک به یک هفته به درازا می کشد و از روز سوم یا چهارم، آن را سرخ می کنند و 2 تا 3 روی آنرا سرخ نگاه می دارند تا عمل آید. تنها تکه های چدنی نازک را می شود نرم و چکش خور کرد. چدن نرم در ساختن چیزهای کوچک مانند کلید، تکه های چدنی قفل، یراق در و پنجره، شیر آب، بویژه الگراف و جز اینها مصرف می شود. پایه های چدنی سیم تلگراف هند و اروپا که انگلیسی ها آن را کشیدند. چدن نرم است.

چدن ریزی – برای شکل دادن به چدن، آن را می ریزند. جسم های چدنی ای را که شکلشان ساده باشد در قالب چدنی و آنهایی را که شکل ساده ندارند. در بستر ماسه ای می ریزند. به ماسه، کمی بانتونیت (گل سرشور) می افزایند که چسبنده شود و کمی هم به آن گرد گرافیت یا چیزی دیگر مانند آن یم زنند. گرمای چدن آبکی، گرد گرافیت درون بستر ماسه یا خود را می سوزانند و آن را پوک می کند، تا گاری که پیدا می شود از جاهای خالی گرد گرافیت سوخته بیرون یم رود. برای ریختن تکه های چدنی در بستر ماسه ای، نخست مدل آن را در بستر ماسه ای می گذارند و قالب گیری می کنند، سپس مدل را برمی دارند و قالب را به هم می بندند و در جای مدل، چدن آبکی می ریزند. مدل ها را بیشتر را از چوب می سازند، مدل آلومینیم و مدل گچی کمتر به کار می رود.

جسم های با شکل ساده را در قالبهای چدنی می ریزند. این قالبها از چدن سخت ساخته شده اند. جاهایی از چدن ریخته شده که با قالب تماس دارد، زودتر سرد می شوند، برای جلوگیری از زود سردشدن چدن ریخته شده، قالب چدنی را پیش از چدن ریزی گرم می کنند و اگر نیاز باشد، به چدن کمی سیلیسم می افزایند تا به جداشدن کربن آن یاری دهد.

برای آنکه حباب و ناخالصی پوسته سرباره در تکه چدن نماند، در آن دنباله ای می گذارند تا خالصی ها به آنجا بروند. پس از آنکه تکه چدنی را از قالب بیرون آوردند. دنباله آن را می شکنند. برای ریختن جسم های چدنی توخالی، درون قالب آنها مغزی کار می گذارند.

چدن را از پایین به بالا جوری می ریزند که دیواره های ماسه ای درون قالب فرو نریزند. هنگامی که چدن ریخته شده آغاز به بستن کند، کمی وا می دهد و ورم می کند، سپس جمع می شود. هرچه کربن زیادتر باشد، هنگام بستن کمتر جمع می گردد. چدن آبکی پس از بستن 5/0 تا 1% از حجمش کاسته یم شود. از این رو مدل ها را در هر جهت 5/0 تا 1% بزرگتر می سازند تا تکه های چدنی پس از سرد شدن و بستن چدن آبکی، به اندازه خواسته شده درآیند.

لوله های چدنی – را در قالب ایستاده یا در قالب چرخنده ای که به تندی دور آسه افقی با شیب کم خود می چرخد، می ریزند. چدن آبکی با ناودان به درون قالب چرخنده ریخته می شود، هنگام چرخیدن قالب، چدن آبکی به بدنه قالب پرت می گردد و به آن می چسبد و به شکل لوله درمی آید. لوله هایی که به این روش ساخته شوند جنسشان بهتر از لوله های چدنی ریخته است.

هنگامک سرد شدن جسم چدن، جاهای نازک آن زودتر از جاهای کلفتش سرد می شوند و می بندند، از این رو در چدن تنش پیدا می گردد. در جاهای نازک که زودتر می بندد، تنش فشاری و در جاهای کلفت که دیرتر می بندد، تنش کششی پیدا یم شود. پس نباید مقطع جسم های چدنی، یکباره تغییر کند. برای از میان بردن تنش های درونی در تکه های چدنی، آنها را در گرمای 800 درجه سرخ کرده بآهستگی سرد می کنند تا تنش فشاری و کششی آنها از میان برود.

جنس چدن های بازاری بستگی به جای مصرف کردنشان دارد، که در زیر نوشته شده است:

چدن ساختمانی، برای ساختن پنجره، شبکه، اجاق، بخاری و مانند اینها.

چدن ظریف، برای ساختن چیزهای ظریف مانند زنجیرهای نازک.

چدن نسوز، برای پایداری در گرمای زیاد.

چدن خاکستری ممتاز، برای ساختن تکه های چدنی ای که تنش زیاد به آنها می رسد.

f22/f (1247)

شركت ريسندگي بافندگي نيكو باف ( سهامي خاص ) به سال 1352 تاسيس و در سال 1354 به بهره برداري رسيد . در بدو شروع كار محل استقرار كارخانه در تهران ، و سپصس به شهرك صنعتي كاوه منتقل شد . اين كارخانه تا سال 1383 توليد پتوي ژاكارد ( مينگ ) را در دستور كار خود داشته است و داراي خطوط ريسندگي ، بافندگي و رنگرزي و تكميل بوده ; تعويض و توليد پتوي راشل ( سيلك ) جايگزين گرديد . هم اكنون اين كارخانه داراي خطوط مقدمات بافندگي ، بافندگي ، چاپ و تكميل مي باشد .

توليدات اين كارخاننه به صورت مستقيم در داخل در كليه استانهاي كشور پخش و از طريق برخي نمايندگي ها به كشور هاي افغانستان ، پاكستان و عراق صادر مي گردد .

محل استقرار كارخانه :

كارخانه نيكو باف در شهر صنعتي كاوه در 20 كيلومتري شهر ساوه ساخته شده است . لازم به ذكر است كه اين شهر صنعتي بزرگترين شهر صنعتي در ايران مي باشد و داراي هتل ، پارك، آتش نشاني ، آپارتمان هاي مسكوني ، خط واحد ، آژانس و غيره مي باشد .‍‍‍‍‍

چارت سازماني كارخانه :

شركت نيكو باف از آنجا كه در يك شركت خصوصي مي باشد داراي يك چارت سازماني ساده مي باشد . به عنوان مثال مدير كارخانه خود مدير فروش نيز است و همچنين رئيس دفتر .

تعداد پرسنل :

اكثر پرسنل كارخانه ي نيكو باف بومي بوده و از شهر ساوه مي باشند . در كل 143 نفر در اين كارخانه مشغول به كار هستند كه از اين تعداد 5 نفر كه كارشان رفوگري طاقه ها است و بقيه كاركنان مرد مي باشند . اين كارخانه فاقد مهندس تكنولوژ بوده و 2 مهندس شيمي در اين واحد صنعتي فعاليت دارند !

سيستم هاي تهويه ، سرمايش ، گرمايش ، آب و برق كارخانه :

از آنجا كه نوع نخ بكار رفته در اين كارخانه پلي استرو اكرليك مي باشد در اين واحد هيچ گونه كنترل خاصي روي رطوبت و دماي سالن ها صورت نمي گيرد و تنها به مكش پرز هاي معلق حاصل از خارزني در سالن تكميل به وسيله ي كانال هاي تهويه اكتفا مي شود .

سيستم گرمايش و سرمايش اين كارخانه نيز بسيار ابتدايي بوده در تابستان از كولر و در زمستان از بخاري سالني استفاده مي شود . هر چند در سالن چاپ در زمستان نيازي به استفاده از بخاري وجود ندارد .

و آب كارخانه براي استفاده در سالن چاپ و همچنين بويلر سخت گيري مي شود

در ضمن دو ژنراتور براي استفاده در ساعات پيك يا قطع برق سرويس شده هميشه آماده به كار هستند .

ماشين آلات :

واحد چله پيچي :

در اين واحد پله ها به طور مستقيم پيچيده مي شوند و عمل چله پيچي بوسيله ماشين چله پيچي انجام مي شود . اين ماشين كره اي مي باشد و از شركت SWTA در سال 2004 خريداري شده است . قفسه هاي اين واحد از نوع رزرو دار بوده و داراي گنجايش 332 بوبين مي باشد .

اين ماشين توانايي پيچيدن چله با قطر 21 اينچ و 30 اينچ را دارا است و در آن كنترل نوري و داف اتو ماتيك تعبيه شده است . در اين واحد بوبين هاي نخ پلي استر 150دنير كلن وارداتي از كشور كره بر روي قفسه ها قرار گرفته و براي پيچش بر روي چله نخ كشي مي شوند . چله ها براي نخ تار زمينه پتوي راشل مورد استفاده قرار مي گيرند . از مزاياي اين چله پيچي حذف مرحله ي مياني پيچش بر روي استوانه است كه در نتيجه ي آن اين فر آيند سريعتر و بنا بر اين ارزانتر از چله پيچي غير مستقيم تمام مي شود .

در اين واحد به ازاي هر ماشين راشل 16 چله آماده مي شود . لازم به ذكر است كه بايد متراژ ، كشش و سرعت چله پيچيده شده ي اين 16 چله مساوي باشد . تعداد سر نخ هاي پيچيده شده بر روي چله علاوه بر محدوديت هاي ظرفيت قفسه به عرض بافت و گيج ماشين بستگي دارد در اين كارخانه عموما" چله ها با سر نخ هاي 309براي گيج 13و 513براي گيج 14 پر مي شوند .

لازم به ذكر است كه پيچيدن چله با كشش بالا تاثير مستقيم و نا مطلوبي بر عرض محصول نهايي و گا ها" موجب چروك خوردگي و نايكنواختي پرز مي شود . و دليل ان هم تنها خارج شدن از حالت الاستيك پلي استر مي باشد ، بر اثر ازدياد كشش .

در سابق اين كارخانه در اين واحد با كشش و سرعت 75/75كار مي كردكه با پيشنهاد من و موافقت مدير كنترل كيفيت و سرپرست سالن به 35.45 كاهش و عيوب تا حد زياديمرتفع گرديد.

واحد بافندگي :

در اين سالن 7 ماشين بافندگي راشل 2 ميله سوزن پنج شانه قرار دارد . اين ماشين ها در سال 2004 از كشور كره وارد و نام شركت سازنده Won IL مي باشد . چهار ماشين بصورت نو و 4 ماشين نيز دست دوم خريداري شده است . 4 ماشين ديگر داراي گيج 26هستند . مكانيزم فرمان طرح اين ماشين ها از نوع بادامكي مي باشد . و رد هر طرف ماشين 8چله نخ پلي استر براي بافت زمينه قرار مي گيرد . و شانه وسط نيز نخ PILE را در بافت قرار مي دهد . جنس اين نخ اكريليك مي باشد ونمره ي آن 2/32Ne است. براي سنگين يا سبكتر كردن پارچه از دنده ي قابل تعويض برداشت پارچه استفاده مي كنيم و براي كم يا زياد كردن عرض بافت نيز بايد مقدار ران – اين را تغيير بد هيم . دراين سالن 21 قفسه وجود دارد و ظرفيت هر قفسه با بوبين رزرو 800 بوبين مي باشد و در كل ظرفيت كل قفسه 16800 بوبين نخ اكريليك مي باشد .

در مجموع ماشين راشل دو ميله سوزن با پنج شانه براي توليد پارچه هاي پرز دار با كيفيت بالا به كار مي رود . دو شانه بر روي ميله سوزن جلو و دو شانه ديگر بر روي ميله سوزن عقب و يك شانه بر روي هر دو ميله سوزن كه نخ هاي شناور را مي بافد . ميله هاي سوزن به طور مستقل از يكديگر حركت بالا و پايين رفتن را انجام مي دهند در حالي كه شانه ها به تناوب بين سوزن ها هر ميله نوسان مي كنند .

همانطور كه در شكل نيز مشاهده مي شود در اين نوع بافت از نخ ليد – اين استفاده مي شود و چله هايي كه در پايين ماشين جاي دارند بافت ليد –اين و چله هاي بالا بافت ستوني مي زنند .

و از معايب اين واحد مديريت ضعيف مي باشد كه آن نيز به دليل نبود مهندس تكنولوژ و يا مدير توليد است . براي نمونه هيچ كدام از اين 7 ماشين در اين مدت دو ماه و چندي ، پيش نيامد كه عرض يكساني داشته باشند و در وزن طاقه نيز اختلاف فاحش بود . از ديگر معايب احتساب يك اپراتور به يك ماشين بود كه بسيار عجيب به نظر ميرسيد آن هم براي ماشين راشل. خلاصه اينكه نياز به حساب تو قفات پيش بيني شده و نشده ديگر نبود چرا كه گاهي براي حرف چاپي مي شد كه دو ساعت ماشين ها خاموش شدند .

مقاله f22/f (1246)

تمام گاوهاي بوسينديكاس با يك برآمدگي در بالاي شانه و گردن شناخته مي شوند. ستون فقرات در زير برآمدگي (كوهان) گسترده شده و بافتهاي ماهيچه اي قابل توجهي روي ستون فقرات را پوشانده است. ديگر ويژگي اين گاوها شاخ آنهاست كه معمولاً به طرف بالا خميده شده و گاهي اوقات به طرف پشت خم شده است، گوشهايشان كه عموماً بزرگ و آويخته هستند و زير گلو و غبغب كه مقدار زيادي پوست اضافي دارد. آنها همچنين نسبت به گاوهاي اروپايي (بوستاروس) غدد عرق كاملاً گسترده اي دارند و مي توانند آزادانه تعرق كنند. گاوهاي بوسينديكاس يك ترشح روغني از غدد چربي دار دارند كه بوي تندي دارد و گفته مي شود كه باعث دفع حشرات مي شود.

خاستگاه اين نژاد

30 نژاد كاملاً مشخص در هند ثبت شده است. سه نژاد اصلي يا گونة اصلي به ايالات متحده آورده شد و براي توسعة نژاد برهمن مورد استفاده قرار گرفت كه عبارت بود از گوزرات، نلور و ژير. به علاوه، نژاد كريشنا والي معرفي شد و در دامنة كمتري مورد استفاده قرار گرفت. شباهت كلي نژاد گوزرت با گاوهاي انتخابي و توسعه داده شده در اين كشور اشاره به اين دارد كه گله داراني كه با اين نژاد كار كرده اند، عموماً اين گونه را ترجيح داده اند.

معرفي به ايالات متحده

گزارشات متناقضي در مورد طريقة دقيق معرفي گاوهاي هندي به ايالات متحده وجود دارد، امّا گزارش زير به دكتر هيلتون بريجز، نويسندة "نژادهاي جديد چارپايان" توسط انجمن پرورش دهندگان برهمن آمريكايي براي خلاصه كردن چگونگي واردات، ارائه شد:

اوّلين گاوهاي هندي، از هر نوع كه بوده، در سال 1849 توسط دكتر جيمز بوستون استاندار استان فيرفيلد، جنوب كارولينا كه معتقد است كه وقتي به عنوان مشاور كشاورزي به سولتان تركيه رفته با گاوهاي بوسينديكاس آشنا شده است. اگرچه فرزندان اين گاوها به طور گسترده در جنوب منتشر شده بودند، هويت كامل آنها در طول جنگ جهاني دوّم، از بين رفت.

گاوهاي نر هندي به "ريچارد بارو" داده شد. يك پنبه كار و نيشكركار ايالت فرانسيس ويل، LA در 1854 توسط سلطنت بريتانيا براي خدمات آقاي بارو در زمينة آموزش كشت پنبه و نيشكر به يك نمايندة انگليسي كه اين فنون را به هند مي برد. فرزندان اين گاوها با عنوان گاوهاي "بارو گريد" شناخته مي شوند كه در سراسر ناحية ساحلي خليج شناخته شد. موفقيت اين دو حيوان منجر به وارد كردن دو گاو نر هندي ديگر در سال 1885 توسط جي ام فراست و آلبرت مونتگومري اهل بوستون تگزاس شد. با جفت گيري اين دو گاو نر با گوساله هاي گاوهاي نر "بارو"، اوّلين تلاش براي تغليظ خون گلة بوسينديكاس در ايالات متحده انجام شد.

تعداد محدودي از حيوانات گهگاه توسط سازمان هاي سيرك وارد مي شدند كه برخي از بهترين آنها توسط كشاورزان و گله داران خريداري مي شدند. يكي از مشهورترين اين خريدها، يك گاو نر قرمز به نام پرينس بود كه در سال 1904 توسط اي. ام مكفادين اهل ويكتورياي تگزاس از شو حيوانات هاگتباخ خريداري شد. مورد ديگر فروش حدود 12 رأس گاو هندي توسط هاگتباخ بود كه در نهايت توسط دكتر ويليام استيت ژاكوپ اهل بوستون خريداري شدند.

در طول 6-1905 مزرعة پيرز تگزاس با كمك توماس ام اوكانر اهل ويكتورياي تگزاس، 30 گاو نر و 3 گاو ماده از چند نوع هندي را وارد كردند. اين ها شخصاً توسط آبل پي بوردن مسئول مزرعة پيرز انتخاب شدند.

در طول سال هاي 24-1923، 90 گاو نر از انواع گوجرات، گير و نلور از برزيل وارد شدند. در سال 1925 صادرات ديگري از برزيل من جمله 120 گاو نر و 18 گاو ماده به اين كشور رسيدند. هر دو گروه به مكزيك حمل شدند و از آنجا به طور زميني به ايالات متحده آورده شدند.

18 گاو نر برزيلي در سال 1946 از طريق مكزيك به تگزاس آورده شدند.

توسعة نژادي

گفته مي شود كه در طي دورة 20-1910 بسياري از گله ها در بخش جنوب غربي تگزاس و قسمت هاي ساحل كشور در طول خليج مكزيك، شواهد قابل ملاحظه اي از نژاد باسينديكاس را نشان دادند. به طور طبيعي بسياري از گاوهاي نري كه مورد استفاده قرار گرفتند حاصل امتزاج با گاوهاي ديگر بودند. برخي تكثيركنندگان تلاش كردند تا گله را خالص نگه دارند امّا تعداد كمي بودند.

از آنجا كه ثبت هاي كمتر از 300 برهمن وارداتي وجود دارد كه بخش اعظم آنها گاو نر بوده اند، بايد فرض شود كه ديگر نژادها حيوانات مبنا براي تكثير را فراهم كردند. از گاوهاي نر براي گاوهاي مادة نژادهاي اروپايي و حاصل اين امتزاج ها استفاده شد تا نسل پنجم، فرزندان نه تنها مزيت نژاد باسنديكاس را داشتند بلكه فشار انتخابي توليد يك حيوان كه عموماً نسبت به حيوانات در ابتدا وارد شده براي توليد گوشت برتر شمرده مي شدند را ميسر كرد.

ويژگي هاي فيزيكي

برهمن ها از نظر اندازه در بين نژادهاي گوشتي يافت شده در ايالات متحده، متوسط هستند. در شرايط متوسط گاوها معمولاً 1600 تا 2200 پوند و گاوهاي ماده از 1000 تا 1400 پوند وزن دارند. گوساله ها در زمان تولّد كوچك هستند و بين 60 تا 65 پوند وزن دارند امّا بسيار سريع رشد مي كنند و در مقايسه با نژادهاي ديگر وزن بيشتري مي گيرند. بنابراين حالت گاو برهمن زير سئوال است. برهمن ها باهوش، خجالتي و كنجكاو مي باشند. آنها به طور غيرمعمول جان سخت، صرفه جو و سازگار با دامنه اي وسيع از آب و هوا و غذا مي باشند. با اين حال اين ويژگيها حاكي از روش هاي جابجايي دقيق و با احتياط مي باشد. برهمن ها توجه را دوست دارند و مي توانند بسيار مطيع شوند. آنها سريعاً نسبت به نوع برخورد خوب يا بدي كه دريافت مي كنند واكنش نشان مي دهند. برهمن ها اگر به خوبي تكثير شوند، عاقلانه با آنها رفتار شود و به طور مناسب انتخاب شوند، مي توان مثل نژادهاي ديگر با آنها كار كرد.

رنگ: برهمن ها در رنگ از خاكستري بسيار روشن تا قرمز تقريباً تيره متغيّر هستند. اكثريت گاوها خاكستري روشن تا متوسط هستند. گاوهاي نر بالغ به طور طبيعي تيره تر از گاوهاي ماده هستند و معمولاً نواحي تيره روي گردن، شانه ها و قسمت هاي پاييني دارند.

تحمل گرما: مطالعات در دانشگاه ميسوري مشخص كرد كه گاوهاي برهمن و اروپايي در دماي كمتر از ْ8 فارنهايت به خوبي رشد مي كنند. آنها دريافتند كه گاوهاي اروپايي به شكلي نامطلوب وقتي كه دماي هوا بيش از ْ70 فارنهايت مي رسد، رنج مي برند. زماني كه دما از ْ75 فارنهايت مي گذرد افزايش دماي بدن و كاهش اشتها و توليد شير در آنها رخ مي دهد. از طرف ديگر، برهمن ها تأثيرات كمي در اثر دماي بالا تا نزديك ْ105 فارنهايت نشان مي دهند. اگرچه تحمل گرما تنها يكي از فاكتورهاي سازگاري گاوها با محيط است، امّا خيلي مهم است. بعضي از عواملي كه به برهمن ها اجازه مي دهد تا با شرايط نامطلوب سازگار شوند عبارتند از:

1- پوشش مو. موهاي كوتاه، ضخيم و درخشان برهمن ها كه بيشتر نور خورشيد را منعكس مي كنند، به توانايي آنها براي چريدن در زير آفتاب شديد وسط روز بدون آنكه ناراحت شوند، كمك مي كند.

2- ماده هاي رنگي پوست. ماده هاي رنگي تيرة پوست برهمن ها اشعه هاي نور خورشيد را جذب مي كنند كه مقدار زياد آنها به لايه هاي بافتي عميق تر صدمه مي زند.

3- پوست شل و آزاد. يك پوست كاملاً شل روي بدن برهمن ها به توانايي آنها براي مقاومت در هواي گرم كمك مي كند زيرا باعث افزايش سطح بدن و افزايش سرد شدن بدن مي شوند.

4- توانايي تعرق. برهمن ها غدد عرق دارند و توانايي آنها در عرق كردن كه از منافذ پوست به راحتي خارج مي شوند، به آنها در تحمل گرما كمك مي كنند.

5- گرماي داخلي بدن. يكي از عواملي كه در تحمل گرماي زياد برهمن ها دخالت دارد و در مطالعات و بررسي هاي ميوري مشخص شد، اين است كه آنها گرماي داخلي كمتري نسبت به گاوهاي نژاد اروپايي در آب و هواي گرم ايجاد مي كنند. گرماي اضافي ايجاد شده از تغذيه در رشد و توليد شير اثر معكوس دارند.

گاوهاي برهمن يك محل واحد در توليد گاوهاي آمريكايي دارند. برهمن و گاوهايي كه درصدي از نژاد برهمن را دارند، مشخص شده كه در ناحية ساحلي جنوبي ايالات متحده بسيار مفيد هستند، جايي كه آنها توانايي خود براي تحمل آب و هواي گرم و مرطوب و مقاومت در برابر حشرات به اثبات رسانده اند. در سال هاي اخير، گاوهاي برهمن از محل هاي اوّليه شان به طور قابل توجهي منتشر شده اند و اكنون در سراسر ايالات متحده يافت مي شوند. آنها مادران خوبي هستند و شير بسيار خوبي را تحت شرايطي كه براي گاوهاي اروپايي نامطلوب است را توليد مي كنند. آنها شهرت قابل توجهي به خاطر درصد پوشش دارند و لاشه هاي آنها داراي ارزش برش خوب بوده و داراي حداقل چربي بيروني است.

احتمالاً بزرگترين ويژگي نژاد برهمن و تكثيركنندگان آن رشد سريع نژاد در خارج از ايالات متحده مي باشد و آنها نسبت بزرگي از صادرات گله هاي ما به خارج از قارة آمريكاي شمالي را تشكيل مي دهد.

مقاله f22/f (1245)

براستی ما از تمدن ، فرهنگ و نحوه زندگی بشر دیروز چه می دانیم ؟ آیا تاریخ غنی و پر فراز و نشیب بشر دیروز صرفا در چند بنای تاریخی ، لوح ، صنایع دستی و یا داستان و افسانه خلاصه می شود؟

آیا ما نیز همانند گذشتگان،به دست فراموشی سپرده می شویم ؟دید آیندگان نسبت به ما چگونه خواهد بود؟آیا از ما یادی خواهد شد؟

این موضوع سال ها ذهن بشر امروز را به خود مشغول کرده بود ، تا اینکه ژان مارک فیلیپ دانشمند فرانسوی با ارائه ایده ساخت ماهواره کئو ، افق جدید و روشنی را پیش پای ما گشود.

طرحی که از سوی یونسکو به عنوان پروژه منتخب قرن 21 انتخاب شد.

کئو چیست؟

کئو ماهواری ای بسیار زیباست ، که ایده ساخت آن متعلق به مارک فیلیپ دانشمند فرانسوی می باشد.

این ماهواره که هم اکنون در مراحل انتهایی ساخت به سر می برد، در سال 2007 به همراه سیل عظیمی از پیام های انسان امروز برای آیندگان به فضا پرتاب خواهد شد.

از ویژگی های این ماهواره علاوه بر اندازه کوچک و وزن بسیار سبک آن ، می توان به نوع طراحی قسمت خارجی آن اشاره کرد که مناسب با سفر 50000 ساله آن است.

کئو پس از 50000 سال سفر و گردش در مداری اختصاصی به دور زمین ، دست نخورده به زمین باز خواهد گشت.

این بازگشت به منظور آشنا نمودن آیندگان ، با پیام ها و اطلاعاتی که برای آنان فرستاده ایم، می باشد.

انسان های امروزی می توانند به عنوان نمایندگان نسل بشر امروز سخن بگویند و آرزو ها و تفکرات شان را به نسل های آینده انتقال دهند.

هر کس می تواند آزادانه ،با خیالی آسوده و بدون بیم از سانسور به هر زبانی که می خواهد پیامش را بین یک خط تا چهار صفحه بنویسد.

چرا فضا باید میهمان دار کئو باشد؟

با توجه به شرایط کنونی ، انتخاب مکانی بی طرف به عنوان مأمن این گنجینه پر ارزش، تا حدی غیر ممکن به نظر می رسید. پس باید جایی انتخاب می شد که متعلق به هیچکس نباشد ، و در عین حال هرکس سهمی به طور مساوی در آن داشته باشد . فضا بهترین انتخاب در دسترس بود.

هدف پروژه کئو:

با در نظر گرفتن نظرات و افکار انسان امروزی چه " ضعیف ، قدرتمند ، فقیر یا ثروتمند " متعلق به تمامی فرهنگ ها ، کئو قصد دارد که یک بررسی از جامعه بشری امروزی به منظور بوجود آوردن یک تبادل نظر جهانی در مورد دنیایی که ما می خواهیم با هم بسازیم انجام دهد.

هدف کئو در کوتاه مدت:

کئو یک پرنده باستانی است که بعد از بازگشت به کره زمین پس از هزاران سال پیام انسان امروزی را همانند یک تصویر حقیقی از تاریخ انسان های قرن 21 به نسل های آینده منتقل خواهد کرد.

اهداف کئو در بلند مدت:

· امکان ابراز آزادانه افکار و نظرات برای تمامی انسان ها.

· پس از فرستادن کئو به فضا یک طبقه بندی کامل از پیام های جمع آوری شده (به صورت ناشناس و بدون نام) با استفاده از تکنیک های پیشرفته آنالیز کامپیوتری و براساس موضوع و محتوای هر پیام انجام خواهد شد.

· بعد از آنالیز پیام ها ، نتایج این بررسی به رسانه های ارتباط جمعی، مدارس، گروه های غیر دولتی NGO و دولت ها به منظور ایجاد یک تبادل نظر و مذاکره جهانی برای ساختن یک دنیای مردمی بین انسانها اطلاع داده خواهد شد.

· همکاری استادان و دانشجویان دنیا با فرهنگ های مختلف در یک پروژه تربیتی که علوم، تکنولوژی و ارزشهای انسانی را در بر گیرند.

پروژه کئو از یک پوشش رسانه ای وسیع جهانی با پشتیبانی فدراسیون بین المللی حقوق بشر (یونسکو) و سفارت فرانسه در سایر کشور ها بر خوردار می باشد.

آرمان های انسانی کئو تمامی فر هنگ ها و اعتقادات را در برگرفته و تا امروز پیام هایی بیش از دویست کشور و به هفتاد زبان مختلف به کئو ارسال شده است.

شاید کئو تلنگری باشد برای شناخت بهتر دنیای امروز …

جمع آوری پیام های ارسالی به کئو تا اواخر سال 2006 به پایان می رسد و پس از ذخیره شدن بر روی لو ح هایی ویژه، عازم سفری بس طولانی می شود.

علاوه بر پیام ها، کئو فراز هایی از تمدن کنونی ما را نیز با خود به سفر خواهد برد.

اگر شما هم پیامی دارید که می خواهید به گوش آیندگان برسانید ، از هم اکنون اقدام کنید.

با مراجعه به سایت KEO.org و انتخاب پرچم ایران پیام خود در بخش ویژه آن نوشته ، آن را ارسال کنید .

اگر مایلید پیام خود را بر روی کاغذ بنویسید. پس از اتمام نگارش آن را به رایزنی فرهنگی سفارت فرانسه در ایران ، ارسال کنید.
با نگاهی جدید به دنیای امروز، نسل های آینده را در زندگی خود شریک سازیم

پایان نامه f22/f (1244)

• تعريف كيفيت از ديدگاه فلسفي:

از ديـدگاه فلـــسفي كيفيت نه ذهن است و نــه ذات، بلكه يك هويت ســومي اســت مستقل از اين دو؛ كيــفيت چيزي است كه نمي تواند به سادگي تعريف شود ولي چيزي است كـــه همــگان آنرا مـــي فهمند.

تعريف ديگري از منظر فلسفي ارائه شده است به اين مضمون كه كيفيت حالتي از تعالي است كه بر خوب بودن مرغوبيت دلالت دارد و قابل تفكيك از مرغوبيت ضعيف است؛ كيفيت دستيابي يا رسيدن به بالاترين حد استاندارد در مقابل ناجوري و تقلبي بودن است.

• تعريف كيفيت مبتني بر محصول:

تعاريف ارائه شده از اين منظر حاكي از آن است كه اختلاف در كيفيت ماحصل اختلاف در كيفيت برخي از صفات و مشخصه هاي موردانتظار مي باشد؛ كيفيت مجموعه اي از صفات است كه در ويژگي هاي هر واحد محصول جاي گرفته است.

• تعريف كيفيت مبتني بر مصرف كننده:

كيفيت عبارتست از توانايي و ظرفيت برآورده كردن خواسته ها. به عبارت ديگر در تجزيه و تحليل نهايي يك بازار، كيفيت يك محصول بستگي به اين دارد كه محصول موردنظر تا چه حدي الگوهاي ترجيحات مصرف كننده را به خوبي برآورده ساخته باشد.

از اين ديدگاه كيفيت به معني مناسب بودن براي استفاده نيز تعريف شده.

• تعريف كيفيت مبتني بر توليد: برخي از تعاريف تطابق با الزامات را به معني كيفيت مي دانند و برخي نيز كيفيت را حدي كه يك محصول مشخص با طراحي يا مشخصات آن محصول تطابق دارد مي دانند.

• تعريف كيفيت مبتني بر ارزش: از اين منظر كيفيت يعني بهترين شرايط از نظر يك مشتري خاص كه اين شرايط عبارتند از استفاده واقعي و قيمت فروش آن محصول.

در برخي منابع نيز چنين ذكرشده كه كيفيت عبارتست از درجه تعالي در يك قيمت قابل قبول و كنترل تغييرات دريك سطح هزينه قابل قبول

• ساير تعاريف:

علاوه بر 5 گروه تعاريف قيد شده به طور پراكنده تعاريف ديگري نيز ارائه شده است كه مهمترين آنها به اين شرح است:

كرازبي معتقد است كه كيفيت عبارتست از تطابق با استاندارد ها، مشخصه ها يا الزامات؛ جوران كيفيت را تناسب براي استفاده تعريف نموده است؛ دربرخي منابع ديگر از عباراتي چون برآورده كردن و يا فراتر رفتن از انتظارات مشتري و ذوق زده نمودن مشتري استفاده شده است.

دمينگ معتقد است كيفيت عبارتست از درجه قابل انتظار يكنواختي و قابليت اطمينان محصول با قيمت تمام شده پائين و مناسب براي بازار.

از نظركرازبي كيفيت رايگان است (the quality is free) زيرا هزينه هاي اندك پيشگيري همواره كمتر از هزينه هاي كشف، اصلاح و شكست و نقص مي باشد.

علاوه بر تعاريف مذكور، يك تعريف بين المللي نيز از كيفيت وجود دارد:

مجموعه مشخصه هايي از يك محصول كه نيازهاي تصريحي و تلويحي مشتري را برآورده سازد